Πληροφορική- Εφαρμογές Πολυμέσων

Πληροφορίες Μαθήματος

ΤίτλοςΠληροφορική- Εφαρμογές Πολυμέσων
Κωδικός422Ε
Τύπος4η κατεύθ.
ECTS3
ΔιδάσκοντεςΑνδρεοπούλου Ζαχαρούλα
Περιγραφή

Εισαγωγή. Ορισμοί. Δομή πολυμεσικής εφαρμογής. Υλικοτεχνική υποδομή πολυμέσων. Στάδια ανάπτυξης και αξιολόγηση εφαρμογής πολυμέσων. Εικόνα (σύλληψη – τύπος – μορφοποίηση – αποθήκευση). Ήχος (εισαγωγή – επεξεργασία). Προσομοίωση κίνησης (εισαγωγή-μοντελοποίηση τριών διαστάσεων 3D – κίνηση). Video (εισαγωγή – ρυθμίσεις – επεξεργασία). Επιλογή και χρήση λογισμικού για ανάπτυξη πολυμεσικής εφαρμογής στη δασοπονία (βασικά χαρακτηριστικά-κατηγορίες- είδη εφαρμογών-προγραμματισμός).

  • Οδηγίες χρήσης μάσκας - υπεύθυνος κρουσμάτων