Χλωρίδα και Βλάστηση της Ελλάδας

Πληροφορίες Μαθήματος

ΤίτλοςΧλωρίδα και Βλάστηση της Ελλάδας
Κωδικός612Ε
Τύπος6η κατεύθ.
ECTS3
ΔιδάσκοντεςΘεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος, Ελευθεριάδου Ελένη , Παναγιωτίδης Σαμψών
Περιγραφή

Γενικά περί χλωρίδας, βλάστησης, αβιοτικοί παράγοντες που την επηρεάζουν στον Ελλαδικό χώρο. Σύγχρονη χλωρίδα, ενδημισμός, σπάνια και απειλούμενα φυτικά της είδη και προστασίας τους. Φυτογεωγραφικές διαιρέσεις του ελλαδικού χώρου. Ζωνική-εξωζωνική βλάστηση, εξελικτικά και ταξινομικά προβλήματα της. Αζωνική βλάστηση ειδικών οικοσυστημάτων. Χλωρίδα και βλάστηση των εθνικών δρυμών, αισθητικών δασών, μνημείων της φύσης και υγροβιότοπων.

  • Οδηγίες χρήσης μάσκας - υπεύθυνος κρουσμάτων