Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Περιβάλλοντος

Πληροφορίες Μαθήματος

ΤίτλοςΓεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Περιβάλλοντος
Κωδικός519Ε
Τύπος5η κατεύθ.
ECTS3
ΔιδάσκοντεςΓήτας Ιωάννης
Περιγραφή

Εισαγωγικές έννοιες γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (Γ.Σ.Π.). Όργανα και λογισμικά. Δομή, οργάνωση και διαχείριση τράπεζας χωρικών και μη χωρικών δεδομένων. Χωρικές αναλυτικές διαδικασίες. Μοντελοποίηση. Χαρτογραφική παρουσίαση αποτελεσμάτων ψηφιακής επεξεργασίας και ανάλυσης. Τρισδιάστατη απεικόνιση δεδομένων και εφαρμογές αυτής. Η παράμετρος χρόνος στα Γ.Σ.Π. Αρχές σχεδιασμού και προϋποθέσεις εγκατάστασης και διαχείρισης ενός Γ.Σ.Π. Ο ανθρώπινος παράγων στα Γ.Σ.Π. Τα Γ.Σ.Π. στη λήψη αποφάσεων διαχείρισης, προστασίας και ανάπτυξης του περιβάλλοντος. Στοιχεία εφαρμογών σε θέματα φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, κτηματολογίου κοινωνικο-οικονομικών δραστηριοτήτων και ενδιαφέροντος κλπ. Οφέλη από τη χρησιμοποίηση των Γ.Σ.Π. Το μέλλον των Γ.Σ.Π. στην παραγωγική διαδικασία. Παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης.

  • Οδηγίες χρήσης μάσκας - υπεύθυνος κρουσμάτων