Περιβαλλοντική Τηλεπισκόπηση

Πληροφορίες Μαθήματος

ΤίτλοςΠεριβαλλοντική Τηλεπισκόπηση
Κωδικός517Ε
Τύπος5η κατεύθ.
ECTS3
ΔιδάσκοντεςΓήτας Ιωάννης
Περιγραφή

Εισαγωγικές έννοιες τηλεπισκόπησης. Τεχνικά χαρακτηριστικά της δορυφορικής τεχνολογίας. Μέθοδοι, τεχνικές, συστήματα και λογισμικά ψηφιακής προεπεξεργασίας και ανάλυσης των δορυφορικών δεδομένων. Δείκτες βλάστησης. Κλασσική φωτοερμηνεία. Ψηφιακή ταξινόμηση. Επίδραση ταξινόμηση. Επίδραση των βιολογικών και φυσικών χαρακτηριστικών των αντικειμένων στη ψηφιακή ανάλυση. Εκτίμηση της ακρίβειας της ψηφιακής ανάλυσης. Θερμικά συστήματα. Υπερφασματικά συστήματα. Ενεργητικά συστήματα μικροκυμάτων. Εφαρμογές της τηλεπισκόπησης στην παρακολούθηση, διαχείριση, προστασία και ανάπτυξη των φυσικών οικοσυστημάτων και του περιβάλλοντος.

  • Οδηγίες χρήσης μάσκας - υπεύθυνος κρουσμάτων