Προστασία Γενετικών Δασικών Πόρων

Πληροφορίες Μαθήματος

ΤίτλοςΠροστασία Γενετικών Δασικών Πόρων
Κωδικός604Ε
Τύπος6η κατεύθ.
ECTS3
ΔιδάσκοντεςΑραβανόπουλος Φίλιππος, Σκαλτσογιάννης Απόστολος, Μπάρμπας Ευάγγελος, Αλιζώτη Παρασκευή, Τσακτσίρα Μαρία, Τσουλφά Παρθένα
Περιγραφή

Απειλές γενετικής ποικιλότητας, Στρατηγικές για την προστασία και διατήρηση της Γενετικής Ποικιλότητας, Προστασία των γενετικών πόρων επί τόπου. Προστασία των γενετικών πόρων εκτός τόπου, Μεγέθη, αριθμός και θέση πληθυσμών στη Διατήρηση Γονιδίων, Επιδράσεις εφαρμογών της δασικής διαχείρισης και της Βελτίωσης στη Γενετική Ποικιλότητα, Συλλογή, διατήρηση και έλεγχος δασικού γενετικού υλικού, Κριτήρια και δείκτες για την προστασία των Δασικών Γενετικών Πόρων, Διεθνείς Δραστηριότητες Προστασίας γενετικών δασικών πόρων.

  • Οδηγίες χρήσης μάσκας - υπεύθυνος κρουσμάτων