Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Πληροφορίες Μαθήματος

ΤίτλοςΠεριβαλλοντική Εκπαίδευση
Κωδικός420Ε
Τύπος4η κατεύθ.
ECTS3
ΔιδάσκοντεςΡάγκου Πολυξένη
Περιγραφή

Ένταξη του περιβάλλοντος στην Εκπαίδευση. Περιβαλλοντικές κινήσεις. Γέννηση και εξέλιξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Περιεχόμενο, χαρακτηριστικά, αρχές και στόχοι της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Μεθοδολογία, σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις περιβαλλοντικών θεμάτων. Παρουσίαση προγραμμάτων και αξιολόγηση δράσεων. Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

  • Οδηγίες χρήσης μάσκας - υπεύθυνος κρουσμάτων