Χαρτογράφηση Δασικών Εκτάσεων

Πληροφορίες Μαθήματος

ΤίτλοςΧαρτογράφηση Δασικών Εκτάσεων
Κωδικός506Ε
Τύπος5η κατεύθ.
ECTS3
ΔιδάσκοντεςΓήτας Ιωάννης
Περιγραφή

Εισαγωγικές έννοιες. Συστήματα προβολής. Γενικά τεχνικά θέματα σχεδιασμού χαρτών. Χαρτογράφηση σημειακών, επιφανειακών, ογκομετρικών και μορφολογικών στοιχείων. Θεματική χαρτογραφία. Αυτοματοποιημένη χαρτογραφία. Εξαγωγή ποσοτικών στοιχείων από τους χάρτες. Ακρίβεια χαρτογράφησης. Μέθοδοι συσχέτισης χαρτών. Μέθοδοι και συστήματα ταξινόμησης και χαρτογράφησης της βλάστησης.

  • Οδηγίες χρήσης μάσκας - υπεύθυνος κρουσμάτων