Δασική Αναψυχή

Πληροφορίες Μαθήματος

ΤίτλοςΔασική Αναψυχή
Κωδικός081Υ
ΤύποςΥποχρεωτικό
ECTS5
ΔιδάσκοντεςΡάγκου Πολυξένη
Περιγραφή

Εισαγωγικές έννοιες. Αναψυχή-ποιότητα ζωής. Κοινωνικά, οικονομικά και χωροταξικά χαρακτηριστικά της δασικής αναψυχής. Προσφορά και ζήτηση περιοχών δασικής αναψυχής. Δραστηριότητες δασικής αναψυχής. Ερμηνεία περιβάλλοντος. Κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της δασικής αναψυχής. Μέθοδοι εκτίμησης της οικονομικής αξίας των περιοχών αναψυχής. Χωροταξικός σχεδιασμός περιοχών αναψυχής. Διοίκηση περιοχών αναψυχής. Σχέσεις της δασικής αναψυχής προς άλλες χρήσεις των φυσικών πόρων. Προοπτικές αναψυχής. Ορεινός τουρισμός. Οικοτουρισμός και προοπτικές ανάπτυξης. Επιμόρφωση φορέων σε θέματα οικοτουρισμού. Συμβολή του δασικού τουρισμού στην περιφερειακή ανάπτυξη. Αναψυχή σε αστικά πάρκα και προστατευόμενες φυσικές περιοχές

  • Οδηγίες χρήσης μάσκας - υπεύθυνος κρουσμάτων