Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Πληροφορίες Μαθήματος

ΤίτλοςΔιδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Κωδικός413Ε
Τύπος4η κατεύθ.
ECTS3
ΔιδάσκοντεςΡάγκου Πολυξένη
Περιγραφή

Έννοια της διδακτικής διαδικασίας. Ιστορική εξέλιξη των κυρίαρχων διδακτικών προσεγγίσεων του περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Σκοποί, περιεχόμενο και μέσα διδασκαλίας. Διδακτικές αρχές. Φάσεις της διδακτικής διαδικασίας. Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική του φυσικού περιβάλλοντος. Αξιολόγηση, διδακτικά μοντέλα και διδακτικές τεχνικές. Ολιστική προσέγγιση του φυσικού περιβάλλοντος.

  • Οδηγίες χρήσης μάσκας - υπεύθυνος κρουσμάτων