Δικτυα Η/Υ στη Δασοπονία

Πληροφορίες Μαθήματος

ΤίτλοςΔικτυα Η/Υ στη Δασοπονία
Κωδικός415Ε
Τύπος4η κατεύθ.
ECTS3
ΔιδάσκοντεςΑνδρεοπούλου Ζαχαρούλα
Περιγραφή

Εισαγωγή στα δίκτυα, κατηγορίες δικτύων, μέσα μετάδοσης, τοπικά δίκτυα. Συστατικά μέρη δικτύων. Δομή, αρχιτεκτονική και πρωτόκολλα δικτύων. Ασύρματα δίκτυα. Διαδίκτυο. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και διαδικτυακές υπηρεσίες (ηλ. Εμπόριο, ηλ. Διακυβέρνηση, εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, κ.λ.π.). Εφαρμογές ΤΠΕ στα δάση, το φυσικό περιβάλλον και στην αειφορική ανάπτυξη.

  • Οδηγίες χρήσης μάσκας - υπεύθυνος κρουσμάτων