Οικονομική των Δασικών Βιομηχανιών

Πληροφορίες Μαθήματος

ΤίτλοςΟικονομική των Δασικών Βιομηχανιών
Κωδικός107Ε
Τύπος1η κατεύθ.
ECTS3
Περιγραφή

Εισαγωγή – βασικές έννοιες. Διακρίσεις επιχειρήσεων με βάση διάφορα κριτήρια κατάταξης. Τύποι δασικών βιομηχανιών. Εφαρμογές επιχειρησιακής έρευνας (γραμμικός προγραμματισμός, μεθοδολογία ελέγχου αποθεμάτων, πρόβλημα μεταφοράς) στη δασική βιομηχανία. Εκλογή τόπου εγκατάστασης δασικού εργοστασίου. Οικονομική κριτήρια χωροταξίας εργοστασίου. Σχεδιασμός – έλεγχος αποθεμάτων και πρώτων υλών. Σχεδιασμός παραγωγής και ανθρώπινου δυναμικού. Κοστολόγηση παραγωγής. Ανάλυση οικονομικών αποτελεσμάτων δασικών βιομηχανιών – μέτρα βελτίωσης και αριστοποίησης. Οικονομοτεχνικές μελέτες. Ιστορική εξέλιξη της δασικής βιομηχανίας στην Ελλάδα.

  • Οδηγίες χρήσης μάσκας - υπεύθυνος κρουσμάτων