Χιονολογία, Χιονοδρομικά Κέντρα

Πληροφορίες Μαθήματος

ΤίτλοςΧιονολογία, Χιονοδρομικά Κέντρα
Κωδικός313Ε
Τύπος3η κατεύθ.
ECTS3
ΔιδάσκοντεςΣτάθης Δημήτριος
Περιγραφή

Χιονομετεωρολογία. Ιδιότητες χιονιού και χιονοστρωμάτων, χιονομετρία. Χιόνι, Χιονόστρωμα, υπόγεια νερά και απορροές, χιονογενείς πλημμύρες. Χιονολισθήσεις (αίτια, γένεση, κίνηση, απόθεση). Χιονολισθητική επικινδυνότητα και αποτροπή της. Χωροταξικός σχεδιασμός και χιονοστρώματα. Συστήματα, διευθετήσεις χιονολισθήσεων (στηρικτική, κατευθυντική ή εκτρεπτική, αναχαιτιστική, στοιβατική και συνδυασμένη). Δάσος και χιονολισθήσεις (κίνδυνοι, προστασία, χειρισμός). Αξιοποίηση χιονιού και χιονοστρωμάτων. Χιόνι, χιονόστρωμα και ταμίευση χιονιού για παραγωγή νερού. Συστήματα χειρισμού λεκανών, χιονοκαλυμάτων και βλάστησης (δάσους) για αύξηση και ταμίευση του παραγόμενου νερού. Χιονοδρομία (τρόπος, είδη προϋποθέσεις, πίστες, διαδρομές κ.λ.π.). Μελέτη του χώρου χιονοδρομίας, χειρισμός χιονοστρωμάτων για βελτίωση της χιονοδρομικότητας. Εκχιονισμοί και τεχνητή χιονογένεση (συστήματα, μηχανήματα). Χιονοατυχήματα (πρόληψη, αποτροπή, παροχή βοήθειας).

  • Οδηγίες χρήσης μάσκας - υπεύθυνος κρουσμάτων