Προσωπικό

Νάνος Νικόλαος

Νάνος Νικόλαος Αναπληρωτής καθηγητής Email: nikosnanos@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310 992702 Fax:  Σπουδές: Πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διδασκαλία μαθημάτων:  [data email=nikosnanos@for.auth.gr|telephone=|fax=2310 992702|image=|sector=26|laboratory=|website=|position=3][/data]

Παπαδημητρίου Μαρία

Παπαδημητρίου Μαρία Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Email:  mpapadim@for.auth.gr Τηλέφωνο:  - Fax:  - Σπουδές:  Πτυχίο Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ, Διδακτορικό Σχολή Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  - Διδασκαλία μαθημάτων:  - [data email=mpapadim@for.auth.gr|telephone=|fax=0123456789|image=|sector=24|laboratory=16|website=|position=6][/data]

Χουβαρδάς Δημήτριος

Χουβαρδάς Δημήτριος Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Email: xouv@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310 992343 Fax: Σπουδές:  Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  Οικολογία, διαχείριση και αξιολόγηση τοπίου,  Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και Τηλεπισκόπηση,  Απογραφή και διαχείριση λιβαδιών,  Επίδραση της κτηνοτροφίας στην διαχρονική εξέλιξη των λιβαδικών τοπίων, Ερημοποίηση και δράσεις αποκατάστασης. Διδασκαλία μαθημάτων:  Δασική Αναψυχή [data email=xouv@for.auth.gr|telephone=|fax=0123456789|image=members/images/ALIZOT.png|sector=24|laboratory=16|website=|position=5][/data]

Μαυροκορδοπούλου Όλγα

Μαυροκορδοπούλου Όλγα Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Email:  olgamavr@for.auth.gr Τηλέφωνο:  2310 992333 Fax:  - Σπουδές:  Πτυχίο Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ (2001), MSc Τμήμα Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ (2003) Διδακτορικό Σχολή Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ (2010). Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  Γενική Οικολογία, Δασική Οικολογία, Οικολογία Τοπίου και οικολογικά μοντέλα, Εφαρμοσμένη Δασοκομία, Φυτώρια Αναδασώσεις, Προστασία της Φύσης και Αρχιτεκτονική Τοπίου, Δασοκομία Πόλεων και Αστικό Πράσινο, Δομή, δυναμική και διαχείριση χερσαίων οικοσυστημάτων, Βιοποικιλότητα, Φυσιολογία, οικολογία και τεχνολογία σπόρων δασοπονικών ειδών και αρωματικών φυτών. Διδασκαλία μαθημάτων:  Συμμετοχή-Συνεπικουρία Εργαστηριακών ασκήσεων και Διδασκαλίας:  Προπτυχιακά εργαστήρια: Δασική Οικολογία (υποχρεωτικό 5ο εξάμηνο), Προστασία Φύσης και Διαμόρφωση Δασικού Τοπίου (υποχρεωτικό 9ο εξάμηνο),...

Τσακαλδήμη Μαριάνθη

Τσακαλδήμη Μαριάνθη Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Email:  marian@for.auth.gr Τηλέφωνο:  2310 992325 Fax:  - Σπουδές:  Πτυχίο Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ (1995), Διδακτορικό δίπλωμα Τμήμα Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ (2001). Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  Δασική Οικολογία, Προστατευόμενες περιοχές, Εφαρμοσμένη Δασοκομία, Αναδασώσεις, Οικολογία και Αποκατάσταση Υποβαθμισμένων Μεσογειακών Οικοσυστημάτων. Αναγέννηση μετά από πυρκαγιά, Πολλαπλασιασμός αυτόχθονων φυτικών ειδών, Οργανικά υπολείμματα ως υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών, Αστικό πράσινο, Διαμόρφωση φυσικού τοπίου.. Διδασκαλία μαθημάτων:  Εργαστηριακά μαθήματα: ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ (5ο), ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ (9ο), ΦΥΤΩΡΙΑ-ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ (8ο), ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ (6ο), και  ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ (8ο).  Συμμετοχή στις εκπαιδευτικές εκδρομές και στη διδασκαλία στα πλαίσια της ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ των φοιτητών....

Μαντζανάς Κωνσταντίνος

Μαντζανάς Κωνσταντίνος Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Email: konman@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310 992734 Fax:  - Σπουδές:  Πτυχίο Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ, Διδακτορικό Σχολή Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  Αγροδασοπονία Διδασκαλία μαθημάτων:  - [data email=konman@for.auth.gr|telephone=|fax=0123456789|image=members/images/ALIZOTI.png|sector=24|laboratory=16|website=|position=5][/data]

Σκουφά Ελευθερία

Σκουφά Ελευθερία Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Email:  elskoufa@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310 992444 Fax:  - Σπουδές:  Πτυχίο ΦΠΨ ΑΠΘ, Διδακτορικό Τμήματος Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ηθική, Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία, Περιβαλλοντική Επικοινωνία. Διδασκαλία μαθημάτων:  - [data email=elskoufa@for.auth.gr|telephone=|fax=0123456789|image=members/images/ALIZOTI.png|sector=26|laboratory=16|website=|position=6][/data]

Μάκρα Μαρία

Μάκρα Μαρία Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Email:  mmakra@for.auth.gr Τηλέφωνο:   - Fax:   - Σπουδές:  Πτυχίο Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ, Διδακτορικό Σχολή Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  - Διδασκαλία μαθημάτων: Δασική Διαχειριστική (υποχρεωτικό), Δασική Εκτιμητική και Λογιστική (επιλογής) [data email=mmakra@for.auth.gr|telephone=|fax=0123456789|image=members/images/ALIZOTI.png|sector=26|laboratory=16|website=|position=6][/data]

Σκλάβου Παρασκευή

Σκλάβου Παρασκευή ΕΔΙΠ Email:  psklavou@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310 992338 2310 998938 Fax:  2310 998886 Σπουδές:  Πτυχίο Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. (1994), Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος , Α.Π.Θ. (2002) Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  Βελτίωση και Διαχείριση Λιβαδικών και Δασολιβαδικών Συστημάτων, Διαχείριση Βοσκοτόπων, Οικολογία, Ποικιλότητα και Παραγωγή Λιβαδιών, Δομή και Διάρθρωση Λιβαδικών Οικοσυστημάτων Διδασκαλία μαθημάτων:  Εργαστηριακά μαθήματα: Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών, Λιβαδική Οικολογία, Λιβαδική Τεχνική, Λιβαδική Οικοφυσιολογία. [data email=psklavou@for.auth.gr|telephone=|fax=0123456789|image=members/images/sklavou.jpg|sector=24|laboratory=16|website=|position=6][/data]

Γκανάτσιος Χαρίσιος

Γκανάτσιος Χαρίσιος Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Email: cganats@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310 992713 Fax:  - Σπουδές:  MSc equiv. (Φεβ 1996): Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ., Διδακτορικό (Ιουν 2004): Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ.  Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Βελτίωση εκπαιδευτικών μεθόδων, Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων, Υλοχρηστική (Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της συγκομιδής ξύλου, Συγκομιδή μη ξυλωδών δασικών προϊόντων), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Διδασκαλία μαθημάτων: Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων (Εργαστηριακές ασκήσεις), Δομή και Ιδιότητες Ξύλου (Εργαστηριακές ασκήσεις) [data email=cganats@for.auth.gr|telephone=|fax=0123456789|image=members/images/.png|sector=25|laboratory=7|website=|position=5][/data]

Σιδηροπούλου Άννα

Σιδηροπούλου Άννα Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Email:  asidir77@for.auth.gr Τηλέφωνο:  2310 992312 Fax:  2310 992729 Σπουδές:  Πτυχίο Τμήματος Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ, Διδακτορικό Τμήματος Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  Οικολογία, σχεδιασμός και ανάλυση τοπίου, Αγροδασικά συστήματα, Πολιτισμικά τοπία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.), Λιβαδικά οικοσυστήματα και κτηνοτροφία Διδασκαλία μαθημάτων:  Λιβαδική Οικολογία, Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών, Δασική Αναψυχή, Οικολογία Λιβαδικού Τοπίου, Προστασία και Διαμόρφωση Λιβαδικού Τοπίου. [data email=asidir77@for.auth.gr|telephone=|fax=0123456789|image=|sector=24|laboratory=16|website=|position=6][/data]

Πιπινής Ηλίας

Πιπινής Ηλίας Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Email:  epipinis@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310 992311 Fax:  - Σπουδές:  Πτυχίο Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ (1995), Διδακτορικό δίπλωμα Τμήμα Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ (2003). Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  Δασοκομικοί χειρισμών δασικών οικοσυστημάτων, Ανάλυση δομής και Δυναμική εξέλιξη των δασικών συστάδων, Οικολογία της αύξησης, Φυσική αναγέννηση, Οικολογία των σπόρων (λήθαργος, φύτρωση), Παραγωγή φυταρίων - Φυτώρια, Ανόρθωση υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων και Διατήρηση δασικών οικοσυστημάτων. Διδασκαλία μαθημάτων:  Συνεπικουρία - Διδασκαλία των εργαστηριακών ασκήσεων των προπτυχιακών μαθημάτων: 1) Γενική Εδαφολογία (υποχρεωτικό 2ο εξάμηνο), 2) Δασική Εδαφολογία (υποχρεωτικό 3ο εξάμηνο), 3) Δασική Οικολογία (υποχρεωτικό 5ο εξάμηνο), 4) Εφαρμοσμένη Δασοκομία (υποχρεωτικό 6ο εξάμηνο), 5)...

1 / 12 1 2 3
  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19