Προσωπικό

Νάνος Νικόλαος

Νάνος Νικόλαος Αναπληρωτής καθηγητής Email: nikosnanos@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310 992702 Fax:  Σπουδές: Πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διδασκαλία μαθημάτων:  [data email=nikosnanos@for.auth.gr|telephone=|fax=2310 992702|image=|sector=26|laboratory=|website=|position=3][/data]

Μαντζανάς Κωνσταντίνος

Μαντζανάς Κωνσταντίνος Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Email: konman@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310 992734 Fax:  - Σπουδές:  Πτυχίο Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ, Διδακτορικό Σχολή Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  Αγροδασοπονία Διδασκαλία μαθημάτων:  - [data email=konman@for.auth.gr|telephone=|fax=0123456789|image=members/images/ALIZOTI.png|sector=24|laboratory=16|website=|position=5][/data]

Σκουφά Ελευθερία

Σκουφά Ελευθερία Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Email:  elskoufa@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310 992444 Fax:  - Σπουδές:  Πτυχίο ΦΠΨ ΑΠΘ, Διδακτορικό Τμήματος Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ηθική, Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία, Περιβαλλοντική Επικοινωνία. Διδασκαλία μαθημάτων:  - [data email=elskoufa@for.auth.gr|telephone=|fax=0123456789|image=members/images/ALIZOTI.png|sector=26|laboratory=16|website=|position=6][/data]

Μάκρα Μαρία

Μάκρα Μαρία Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Email:  mmakra@for.auth.gr Τηλέφωνο:   - Fax:   - Σπουδές:  Πτυχίο Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ, Διδακτορικό Σχολή Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  - Διδασκαλία μαθημάτων: Δασική Διαχειριστική (υποχρεωτικό), Δασική Εκτιμητική και Λογιστική (επιλογής) [data email=mmakra@for.auth.gr|telephone=|fax=0123456789|image=members/images/ALIZOTI.png|sector=26|laboratory=16|website=|position=6][/data]

Σκλάβου Παρασκευή

Σκλάβου Παρασκευή ΕΔΙΠ Email:  psklavou@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310 992338 2310 998938 Fax:  2310 998886 Σπουδές:  Πτυχίο Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. (1994), Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος , Α.Π.Θ. (2002) Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  Βελτίωση και Διαχείριση Λιβαδικών και Δασολιβαδικών Συστημάτων, Διαχείριση Βοσκοτόπων, Οικολογία, Ποικιλότητα και Παραγωγή Λιβαδιών, Δομή και Διάρθρωση Λιβαδικών Οικοσυστημάτων Διδασκαλία μαθημάτων:  Εργαστηριακά μαθήματα: Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών, Λιβαδική Οικολογία, Λιβαδική Τεχνική, Λιβαδική Οικοφυσιολογία. [data email=psklavou@for.auth.gr|telephone=|fax=0123456789|image=members/images/sklavou.jpg|sector=24|laboratory=16|website=|position=6][/data]

Γκανάτσιος Χαρίσιος

Γκανάτσιος Χαρίσιος Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Email: cganats@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310 992713 Fax:  - Σπουδές:  MSc equiv. (Φεβ 1996): Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ., Διδακτορικό (Ιουν 2004): Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ.  Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Βελτίωση εκπαιδευτικών μεθόδων, Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων, Υλοχρηστική (Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της συγκομιδής ξύλου, Συγκομιδή μη ξυλωδών δασικών προϊόντων), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Διδασκαλία μαθημάτων: Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων (Εργαστηριακές ασκήσεις), Δομή και Ιδιότητες Ξύλου (Εργαστηριακές ασκήσεις) [data email=cganats@for.auth.gr|telephone=|fax=0123456789|image=members/images/.png|sector=25|laboratory=7|website=|position=5][/data]

Σιδηροπούλου Άννα

Σιδηροπούλου Άννα Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Email:  asidir77@for.auth.gr Τηλέφωνο:  2310 992312 Fax:  2310 992729 Σπουδές:  Πτυχίο Τμήματος Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ, Διδακτορικό Τμήματος Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  Οικολογία, σχεδιασμός και ανάλυση τοπίου, Αγροδασικά συστήματα, Πολιτισμικά τοπία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.), Λιβαδικά οικοσυστήματα και κτηνοτροφία Διδασκαλία μαθημάτων:  Λιβαδική Οικολογία, Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών, Δασική Αναψυχή, Οικολογία Λιβαδικού Τοπίου, Προστασία και Διαμόρφωση Λιβαδικού Τοπίου. [data email=asidir77@for.auth.gr|telephone=|fax=0123456789|image=|sector=24|laboratory=16|website=|position=6][/data]

Πιπινής Ηλίας

Πιπινής Ηλίας Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Email:  epipinis@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310 992311 Fax:  - Σπουδές:  Πτυχίο Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ (1995), Διδακτορικό δίπλωμα Τμήμα Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ (2003). Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  Δασοκομικοί χειρισμών δασικών οικοσυστημάτων, Ανάλυση δομής και Δυναμική εξέλιξη των δασικών συστάδων, Οικολογία της αύξησης, Φυσική αναγέννηση, Οικολογία των σπόρων (λήθαργος, φύτρωση), Παραγωγή φυταρίων - Φυτώρια, Ανόρθωση υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων και Διατήρηση δασικών οικοσυστημάτων. Διδασκαλία μαθημάτων:  Συνεπικουρία - Διδασκαλία των εργαστηριακών ασκήσεων των προπτυχιακών μαθημάτων: 1) Γενική Εδαφολογία (υποχρεωτικό 2ο εξάμηνο), 2) Δασική Εδαφολογία (υποχρεωτικό 3ο εξάμηνο), 3) Δασική Οικολογία (υποχρεωτικό 5ο εξάμηνο), 4) Εφαρμοσμένη Δασοκομία (υποχρεωτικό 6ο εξάμηνο), 5)...

Ψιλοβίκος Θωμάς

Ψιλοβίκος Θωμάς Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Email: tvikos@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310 992728 Fax: 2310 992728 Σπουδές: Πτυχίο Bhons Civil & Structural Engineering University of Bradford UK(1997), MSc Highway Management and Engineering University of Birmingham UK (1998). Μεταπτυχιακός τίτλος Τμήματος Δασολογίας & Φ.Π. Α.Π.Θ. (2010). Διδάκτορας Τμήματος Δασολογίας & Φ.Π. Α.Π.Θ. με θέμα "Βιοκλιματικές Δασικές Κατασκευές" (2016). Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Βιοκλιματικός σχεδιασμός, θερμική άνεση και βελτιστοποίηση στη χρήση ενέργειας και φυσικών πόρων, Δασική Οδοποιία και προσαρμογή δασικών οδών και τεχνικών έργων στο δασικό περιβάλλον, χρήση δασικών δρόμων και δημιουργία ζωνών πυρόσβεσης δασικών πυρκαγιών, Τοπογραφία και έλεγχος καταλληλότητας και ακρίβειας τοπογραφικών οργάνων σε δασικό...

Παραλυκίδης Νικόλαος

Παραλυκίδης Νικόλαος Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Email:  paralika@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310 992686 Fax:  2310 992682 Σπουδές:  Πτυχίο Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ (1987). Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ (2005). Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  Διαχείριση Άγριας Πανίδας, Βιολογία Άγριας Πανίδας, Εκτροφή Θηραμάτων, Οικολογία Πτηνών, Ραδιοτηλεμετρία στα Ζώα, Ζωολογία, Προστασία της Φύσης και Προστατευόμενες Περιοχές, Οικολογία Εσωτερικών Νερών, Βιοποικιλότητα, Φυσιολογία, Επίδραση των Τεχνικών Έργων (Ανεμογεννητριών, Δρόμων, Μεταλείων)  στην Πανίδα. Διδασκαλία μαθημάτων:  Προπτυχιακά εργαστήρια: Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων  (υποχρεωτικό 9ο εξάμηνο), Εκτροφή Θηραμάτων και Οργάνωση Κυνηγετικών Περιοχών (επιλογής 6ο εξάμηνο), Οικολογία Υγροτόπων (επιλογής, 6ο εξάμηνο), Οικολογία Πτηνών  (επιλογής 5ο εξάμηνο), Βιολογία Άγριας...

Χριστόπουλος Ηλίας

Χριστόπουλος Ηλίας Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Email:  ichristo@for.auth.gr Τηλέφωνο:  - Fax:  - Σπουδές:  - Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  - Διδασκαλία μαθημάτων:  - [data email=ichristo@for.auth.gr|telephone=|fax=0123456789|image=members/images/ALIZOTI.png|sector=27|laboratory=16|website=|position=5][/data]

Παπαδημητρίου Αχιλλέας

Παπαδημητρίου Αχιλλέας Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Email:  apapadim@for.auth.gr Τηλέφωνο:  - Fax:  - Σπουδές:  - Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  - Διδασκαλία μαθημάτων:  - [data email=apapadim@for.auth.gr|telephone=|fax=0123456789|image=members/images/ALIZOTI.png|sector=25|laboratory=16|website=|position=5][/data]

1 / 12 1 2 3