Γήτας Ιωάννης

Γήτας Ιωάννης

Καθηγητής

  • Email: igitas@for.auth.gr
  • Τηλέφωνο: 2310 992699
  • Fax: 2310 992677
  • Σπουδές: Πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ MPhil στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και την Τηλεπισκόπηση, Cambridge University PhD στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και την Τηλεπισκόπηση, Cambridge University
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Τηλεπισκόπηση, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Παρακολούθηση Φυσικού Περιβάλλοντος, Δασικές Εφαρμογές της Τηλεπισκόπησης και των ΓΣΠ
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Δασική Αεροφωτογραφία (υποχρεωτικό, 6ο εξ.) Περιβαλλοντική Τηλεπισκόπηση (επιλογής, 7ο εξ. ) [517Ε] Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Περιβάλλοντος (επιλογής, 7ο εξ. ) [519Ε] Χαρτογράφηση Δασικών Εκτάσεων (επιλογής, 8ο εξ. ) [506Ε]

Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ