Καραγιάννης Ευάγγελος

Καραγιάννης Ευάγγελος

Καθηγητής

  • Email: eakarag@for.auth.gr
  • Τηλέφωνο: 2310992727 2310998976
  • Fax: 2310992728
  • Σπουδές: Πτυχίο Τμήματος Δασολογίας Α.Π.Θ. (1976) Διδακτορικό Σχολής Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. (1991)
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Άριστη οδική διάνοιξη του δάσους Μελέτη, χάραξη και κατασκευή δικτύου δασικών δρόμων Δασοτεχνική ταξινόμηση εδαφών Μέσα και μέθοδοι λεπτοφυούς διάνοιξης του δάσους Δασικές μεταφορές Μέσα και μέθοδοι μετατόπισης και μακρομεταφοράς του ξύλου Μηχανήματα δασοτεχνικών και υδρονομικών έργων Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω της διάνοιξης του δάσους και των δασικών μεταφορών Δομικά υλικά, ανακυκλώσιμα δομικά υλικά
  • Διδασκαλία μαθημάτων: A.Προπτυχιακά Διάνοιξη Δάσους και Μεταφορά του Ξύλου (υποχρ., 4ο εξάμ.) Οικοδομική και Δομικά Υλικά (επιλογής, 3ο εξάμηνο) 3. Εφαρμογές Μηχανημάτων Υδρονομικών και Δασοτεχνικών Έργων (επιλογής, 5ο εξάμηνο) Β. Μεταπτυχιακά Δίκτυα Διάνοιξης και Μεταφορών, Δασική Οδοποιία (υποχρεωτικό, 2ο εξάμηνο) Δομικά Υλικά και Διαστασιολόγηση Δασικών Κατασκευών (επιλογής, 1ο εξάμηνο)

Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ