Κοκκινάκης Αντώνιος

Κοκκινάκης Αντώνιος

Αναπληρωτής καθηγητής

  • Email: akokkin@for.auth.gr
  • Τηλέφωνο: 2310992704
  • Fax: 2310992704
  • Σπουδές: · Πτυχίο Βιολογίας, Α.Π.Θ.· Διδακτορικό Δίπλωμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Αλιευτική βιολογία εσωτερικών υδάτων:· Βιολογία και οικολογία ιχθύων εσωτερικών υδάτων· Αλιευτική διαχείριση εσωτερικών υδάτων· Προστασία ιχθυοπανίδας εσωτερικών υδάτων· Ιχθυοκαλλιέργειες εσωτερικών υδάτων
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Προπτυχιακά ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ · Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων (027Υ) Προπτυχιακά ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ· Ιχθυοκαλλιέργεια (202Ε)· Βιολογία των Ιχθύων Γλυκέων Υδάτων (216Ε)· Οικολογία Ρεόντων Υδάτων (214Ε) Μεταπτυχιακά ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ· Διαχείριση βιολογικών πόρων εσωτερικών υδάτων Μεταπτυχιακά ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ· Σχέσεις ρύπανσης εσωτερικών υδάτων με υδρόβιους οργανισμούς