Μαντζανάς Κωνσταντίνος

Μαντζανάς Κωνσταντίνος

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

  • Email: konman@for.auth.gr
  • Τηλέφωνο: 2310 992734
  • Fax:  -
  • Σπουδές:  Πτυχίο Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ, Διδακτορικό Σχολή Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ.
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  Αγροδασοπονία
  • Διδασκαλία μαθημάτων:  -