Μέλη ΕΔΙΠ

Μέλη ΕΔΙΠ

Όνομα Θέση
Ασλανίδου Μαρία Δρ. Δασολογίας και ΦΠ
Γκανατσιος Χαρίσειος Δρ. Δασολογίας και ΦΠ
Μάκρα Μαρία Δρ. Δασολογίας και ΦΠ
Μαντζανάς Κωνσταντίνος Δρ. Δασολογίας και ΦΠ
Μαυροκορδοπούλου Όλγα Δρ. Δασολογίας και ΦΠ
Παπαδημητρίου Μαρία Δρ. Δασολογίας και ΦΠ
Παπαδημητρίου Αχιλλέας  
Παραλυκίδης Νικόλαος Δρ. Δασολογίας και ΦΠ
Πιπινής Ηλίας Δρ. Δασολογίας και ΦΠ
Σιδηροπούλου Αννα Δρ. Δασολογίας και ΦΠ
Σκλάβου Παρασκευή Δρ. Δασολογίας και ΦΠ
Σκουφά Ελευθερία Δρ. Δασολογίας και ΦΠ
Τσακαλδήμη Μαριάνθη Δρ. Δασολογίας και ΦΠ
Τσιώρας Πετρος Δρ. Δασολογίας και ΦΠ
Χουβαρδάς Δημήτριος Δρ. Δασολογίας και ΦΠ
Χριστόπουλος Ηλίας  
Ψιλοβικος Θωμας Δρ. Δασολογίας και ΦΠ