Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα

Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα

Αναπληρώτρια καθηγήτρια

  • Email: randreop@for.auth.gr
  • Τηλέφωνο: 2310992714
  • Fax: 2310992717
  • Σπουδές: Πτυχίο Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ., στην κατεύθυνση «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» (1987) Πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Α.Π.Θ., στην κατεύθυνση «Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων» (1995) Ph.D.Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Α.Π.Θ. (2000) Μεταδιδακτορική επιστημονική ενημέρωση και έρευνα, University of East London, UK, School of Computing and Technology (2004), Universita degli Studi di Napoli "Parthenope", Ιταλια (2013)
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Δασική & Περιβαλλοντική Πληροφορική. Δίκτυα Υπολογιστών, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Διαδικτυακές υπηρεσίες (ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τηλεργασία), πράσινες ΤΠΕ. Βάσεις Δεδομένων. Αειφορική Δασική και Περιβαλλοντική Διοίκηση-Διακυβέρνηση-Λήψη αποφάσεων Αξιοποίηση νέων Τεχνολογιών στην προστασία του περιβάλλοντος, στην αειφορική ανάπτυξη και στην περιφερειακή ανάπτυξη. Πράσινες τεχνολογίες, πράσινη πληροφορική και βιωσιμότητα
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Προπτυχιακά μαθήματα Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (υποχρεωτικό, 7ο εξ.) Δασική Πληροφορική ΙΙ (υποχρεωτικό, 6ο εξ.) Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική (επιλογής, 2ο εξ.) Δίκτυα Υπολογιστών στη Δασοπονία(επιλογής, 9ο εξ.) Πληροφορική-Εφαρμογές Πολυμέσων (επιλογής, 6ο εξ.) Περιφερειακή Ανάπτυξη (επιλογής, 10ο εξ.) Μεταπτυχιακά Μαθήματα Πληροφοριακά Συστήματα και Περιβάλλον (υποχρεωτικό, 1ο εξ.)

Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ