Αραβανόπουλος Φίλιππος

Αραβανόπουλος Φίλιππος

Καθηγητής

  • Email: aravanop@for.auth.gr
  • Τηλέφωνο: 2310992778
  • Fax: 2310344693
  • Σπουδές: Πτυχίο Σχολής Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διδακτορικό δίπλωμα (PhD):Πανεπιστήμιο του Toronto, Καναδάς Μεταδιδακτορική Έρευνα: Τμήμα Γενετικής, Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης & Τμήμα Δασικής Γενετικής, Σουηδικό Πανεπιστήμιο Γεωπονικών Επιστημών – Ουψάλα
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Μοριακή & κλασσική γενετική & βελτίωση, γονιδιωματική των πολυετών ξυλωδών φυτών, γενετική βελτίωση ενεργειακών φυτών, οικολογία γονιδίων & περιβαλλοντική γενετική, βιο-παρακολούθηση, προστασία & διαχείριση δασικών γενετικών πόρων, γενετική χαρτογράφηση ποσοτικών γνωρισμάτων & επιλογή υποβοηθούμενη από γονίδια σημάνσεως, γενετική ανάλυση & συστήματα σύζευξης σε φυσικούς & τεχνητούς πληθυσμούς, συν-εξέλιξη, αποτίμηση ανθρωπογενών επιδράσεων στους γενετικούς πόρους, ανταπόκριση & προσαρμογή γενετικών πόρων στην κλιματική μεταβολή, ταυτοποίηση γενετικού υλικού & μοριακή διαγνωστική, γενετική βελτίωση για αντοχή σε βιοτικές & αβιοτικές καταπονήσεις, ποσοτική γενετική, πολυμεταβλητή ανάλυση & ανάλυση Bayes στη γενετική βελτίωση, βιοηθική στη γενετική επιστήμη, διδακτική της γενετικής επιστήμης
  • Διδασκαλία μαθημάτων:

Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ


  • Οδηγίες χρήσης μάσκας - υπεύθυνος κρουσμάτων