Γιακουλάκη Μαρία

Γιακουλάκη Μαρία

Αναπληρώτρια καθηγήτρια

  • Email: yiak@for.auth.gr
  • Τηλέφωνο: 2310 998942
  • Fax: 2310 998886
  • Σπουδές: Πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ζωϊκής Παραγωγής (MSc) Διδακτορικό στη Λιβαδοπονία (PhD)
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διαχείριση λιβαδίων, Συστήματα βόσκησης, Συμπεριφορά αγροτικών ζώων κατά τη βόσκηση, Θρεπτική αξία λιβαδικών φυτών, Κατανάλωση βοσκήσιμης ύλης από τα ζώα
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών (υποχρεωτικό, 8ο εξ.) Λιβαδική Οικολογία (υποχρεωτικό, 3ο εξ.) Συστήματα Ανάπτυξης Λιβαδιών (επιλογής, 8ο εξ.) Διατροφή Ζώων στα Λιβάδια (επιλογής, 10ο εξ.) Βελτίωση Υποδομής Λιβαδιών (επιλογής, 10ο εξ.) Λειμώνες –Βοσκές (Γεωπονία)