Γκανάτσας Πέτρος

Γκανάτσας Πέτρος

Αναπληρωτής καθηγητής

  • Email: pgana@for.auth.gr
  • Τηλέφωνο: 2310998915
  • Fax:
  • Σπουδές: - Πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ, 1985- Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, 1993
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Δασοκομία, Γενική και Δασική Οικολογία, Αναδασώσεις-Φυτώρια, Προστασία της φύσης και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, Εκτίμηση και Διατήρηση της βιοποικιλότητας, Διαμόρφωση Τοπίου, Αποκατάσταση Τοπίου, Δασοκομία Πόλεων – Αστικό και περιαστικό πράσινο
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Α. Προπτυχιακά: Οικολογία, Δασική Οικολογία, Δασοκομία, Φυτώρια-Αναδασώσεις, Προστασία της Φύσης και Διαμόρφωση Τοπίου, Ειδική Εφαρμοσμένη Δασοκομική Β. Μεταπτυχιακά: Δασική Οικολογία, Εφαρμοσμένη Δασοκομική-Αναδασώσεις, Προστασία της Φύσης και Διαμόρφωση Τοπίου, Κλιματική αλλαγή και δασικά οικοσυστήματα, Αστικό και περιαστικό πράσινο

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19