Δημητρακόπουλος Αλέξανδρος

Δημητρακόπουλος Αλέξανδρος

Καθηγητής

  • Email: alexdimi@for.auth.gr
  • Τηλέφωνο: 2310992707
  • Fax: 2310992707
  • Σπουδές: Πτυχίο Σχολής Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1983) M.Sc., Forest and Wood Science Colorado State University, Fort Collins, Co, USA (1985) M.Sc., Plant Pathology College of Natural Resources, University of California, Berkeley, Ca, USA (1987). Ph.D., Wildland Resource Science College of Natural Resources, University of California, Berkeley, Ca, USA (1988)
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διαχείριση (πρόληψη, καταστολή) και οικολογία δασικών πυρκαγιών Προστασία φυσικού περιβάλλοντος από βιοτικούς παράγοντες (ασθένειες, επιδημίες εντόμων) Κλιματική αλλαγή Πυρο – μετεωρολογία Δενδροχρονολογία
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Προπτυχιακά Δασικές Πυρκαγιές (υποχρεωτικό, 9ο εξάμηνο) Τακτικές & Μέσα Δασοπυρόσβεσης (επιλογής, 10ο Εξάμηνο) Μεταπτυχιακά Υλωρική (Π.Μ.Σ.) Ερευνητική Μεθοδολογία (Π.Μ.Σ.) Κλιματική αλλαγή και Δασικά Οικοσυστήματα (Π.Μ.Σ.) Μοντέλα πρόγνωσης και συμπεριφοράς δασικών πυρκαγιών (Π.Μ.Σ.)

Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ


  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19