Ζάγκας Θεοχάρης

Ζάγκας Θεοχάρης

Καθηγητής

  • Email: zagas@for.auth.gr
  • Τηλέφωνο: 2310998903
  • Fax: 2310998904
  • Σπουδές: Πτυχίο, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών Α.Π.Θ. (1979) Μετεκπαίδευση E.T.H. Zurich. Fakultät für Forstwissenschaft. Lehrstuhl für Waldba.(1986) University of Chent, Faculty of Agricultural and Applied Biological Sciences, Section Forest and Water Management, Laboratory of Forestry, Belgium. (1987) Διδακτορικό δίπλωμα: Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών Α.Π.Θ. (1990) Μεταδιδακτορικές Σπουδές Ludwig Maximilian Universität München Forstwissenschaftliche Fakultät . Lerhrstuhl für Waldbau und Forsteinrichtung (1992-3)
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Εφαρμοσμένη Δασοκομία Δασική Οικολογία Οικολογία Σχεδιασμός μεταπυρικής αποκατάστασης δασών Ανόρθωση Υποβαθμισμένων Οικοσυστημάτων Δασοκομία Πόλεων και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου Προστασία και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών Προστασία και Αποκατάσταση Φυσικού Τοπίου Φυτώρια- Αναδασώσεις Σχεδιασμός αποκατάστασης μεταλλευτικών χώρων Αειφόρος Ανάπτυξη ορεινών περιοχών
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Προπτυχιακά μαθήματα: Οικολογία (υποχρεωτικό, 1ο εξάμηνο) Δασική Οικολογία (υποχρεωτικό, 5ο εξάμηνο) Φυτώρια- Αναδασώσεις (υποχρεωτικό, 8ο εξάμηνο) Εφαρμοσμένη Δασοκομική (υποχρεωτικό, 6ο εξάμηνο) Δασοκομία Πόλεων (επιλογής, 8ο εξάμηνο) Συμμετοχή σε εργαστήρια: Εφαρμοσμένη Δασοκομική (υποχρεωτικό, 6ο εξάμηνο) Προστασία Φύσης και Διαμόρφωση Δασικού Τοπίου (υποχρεωτικό, 9ο εξάμηνο) Μεταπτυχιακά μαθήματα: Δασική Οικολογία Κλιματική αλλαγή και Δασικά Οικοσυστήματα Αστικό και Περιαστικό Πράσινο Εφαρμοσμένη Δασοκομική και Αναδασώσεις Προστασία Φύσης και Διαμόρφωση Δασικού Τοπίου

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19