Καρατάσιου Μαρία

Καρατάσιου Μαρία

Αναπληρώτρια καθηγήτρια

  • Email: karatass@for.auth.gr
  • Τηλέφωνο: 2310992302, 998936
  • Fax: 2310998886
  • Σπουδές: Πτυχίο Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. (1991)Ph.D. Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.(1999)
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: · Οικολογία φυτών και εξέλιξη· Υδατικές σχέσεις των φυτών· Η αρχιτεκτονική των φυτών και η υδραυλική αρχιτεκτονική · Η αρχιτεκτονική των φυτών κάτω από αβιοτικό ή βιοτικό stress· H οικοφυσιολογία της αποτελεσματικότητας χρησιμοποίησης του νερού· Διαδοχή και παραγωγικότητα των λιβαδικών εκτάσεων· Φυσιολογικοί μηχανισμοί προσαρμογής και επιβίωσης των φυτών σε αβιοτική ή αβιοτική καταπόνηση
  • Διδασκαλία μαθημάτων: · Λιβαδική Οικολογία (υποχρεωτικό, 3ο εξάμ.)· Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών (υποχρεωτικό, 8ο εξάμ.)· Λιβαδική Οικοφυσιολογία (επιλογής, 5ο εξάμ.)· Οικολογία Λιβαδικού Τοπίου (επιλογής, 6ο εξάμ.)· Προστασία και Διαμόρφωση Λιβαδικού Τοπίου(επιλογής, 7ο εξάμ.)· Φυσιολογία Λιβαδικών Φυτών υπό Στρεσσογόνο Αβιοτικό Περιβάλλον (Μεταπτυχιακό επιλογής, 2ο εξάμηνο)· Ανόρθωση Λιβαδικών Οικοσυστημάτων (Μεταπτυχιακό επιλογ 2ο εξ)· Ανάλυση της αυξητικής και πληθυσμιακής δυναμικής του λιβαδικού οικοσυστήματος και τοπίου (Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό, 2ο εξ)

Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ