Μπάρμπας Ευάγγελος

Μπάρμπας Ευάγγελος

Επίκουρος καθηγητής

  • Email: vbarbas@for.auth.gr
  • Τηλέφωνο: 2310992755
  • Fax: 2310992777
  • Σπουδές: Πτυχίο Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. (1985) MSc University Pierre et Marie Curie (PARIS VI) (1987) PhD University Pierre et Marie Curie (PARIS VI) (1992)
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Μονοξενική καλλιέργεια φυτικών κυττάρων, ιστών, οργάνων Γενετική ποικιλότητα, γενετικοί χάρτες Συμβίωση ανωτέρων φυτών-μυκήτων (μυκόρριζα) Έκφραση γονιδίων (μεταγραφωματική)
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Δασική Γενετική (υποχρεωτικό, 5ο εξάμηνο) Βελτίωση Δασοπονικών ειδών (υποχρεωτικό, 6ο εξάμηνο) Γενική Βοτανική – Φυσιολογία (υποχρεωτικό, 2ο εξάμηνο) Προστασία Δασικών Γενετικών Πόρων (επιλογής, 7ο εξάμηνο) Γενετική ανθεκτικότητα Δασοπονικών Ειδών και Ρύπανση Περιβάλλοντος (επιλογής, 8ο εξάμηνο) Γενετική Βελτίωση Ταχυαυξών Δασικών Ειδών και Καλλωπιστικών Φυτών (επιλογής, 8ο εξάμηνο)

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19