Μπαρμπούτης Ιωάννης

Μπαρμπούτης Ιωάννης

Καθηγητής

  • Email: jbarb@for.auth.gr
  • Τηλέφωνο: 2310/992743 και 2310/998895
  • Fax: 2310/998947
  • Σπουδές: Πτυχιούχος Τμήματος Δασολογίας & Φυσ. Περιβάλ. Α.Π.Θ. Διδάκτορας Τεχνολογίας Ξύλου του Τμήματος Δασολογίας & Φυσ. Περ. Α.Π.Θ.
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ξύλο και προϊόντα Ξύλου, Τυποποίηση και Ποιοτικός Έλεγχος προϊόντων ξύλου Εφαρμογές του ξύλου και των προϊόντα ξύλου Αξιοποίηση χαμηλής ποιότητας ξυλώδους βιομάζας στην παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων και ενέργειας
  • Διδασκαλία μαθημάτων:

Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ


  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19