Παπαϊωάννου Αθανάσιος

Παπαϊωάννου Αθανάσιος

Αναπληρωτής καθηγητής

  • Email: apapaioa@for.auth.gr
  • Τηλέφωνο: 2310992767
  • Fax: 2310992681
  • Σπουδές: Πτυχίο Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. (1982) Πτυχίο Γεωπονίας Α.Π.Θ. (2001) Ph.D. Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.(1993)
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Φυσικές, χημικές ιδιότητες δασικών εδαφών Θρέψη φυτών Κύκλος θρεπτικών στοιχείων σε δασικά οικοσυστήματα Βαρέα μέταλλα σε δασικά εδάφη Γονιμότητα δασικών εδαφών
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Γενική Εδαφολογία (υποχρεωτικό, 2ο εξάμηνο) Γενική Βοτανική-Φυσιολογία (υποχρεωτικό, 2ο εξάμηνο) Δασική Εδαφολογία (υποχρεωτικό, 3ο εξάμηνο) Γονιμότητα Δασικών Εδαφών (επιλογής, 4ο εξάμηνο) Ταξινόμηση και Χαρτογράφηση Εδαφών και Δασικών Τόπων (επιλογής, 7ο εξάμηνο)

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19