Ράγκου Πολυξένη

Ράγκου Πολυξένη

Επίκουρη καθηγήτρια

  • Email: pragkou@for.auth.gr
  • Τηλέφωνο: 2310992670
  • Fax: 2310992326
  • Σπουδές: Πτυχίο Χημείας, ΑΠΘ (1978)Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Διδακτικής της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Paris VII, Παρίσι, Γαλλία (1990)Διδακτορικό Δίπλωμα Διδακτικής της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Paris Sud-Onze (Orsay) Παρίσι, Γαλλία (2000)
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ)Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην ΠΕΠαραγωγή Εκπαιδευτικού υλικού για την ΠΕΑξιολόγηση Εκπαιδευτικού υλικού για την ΠΕ
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Προπτυχιακό επίπεδοΠολιτική οικονομία (2ο εξάμηνο, κορμού)Δασική Αναψυχή (9ο εξάμηνο, κορμού)Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (8ο εξάμηνο, επιλογής)Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (9ο εξάμηνο, επιλογής)Περιβαλλοντική Πολιτική και Εκπαίδευση (8ο εξάμηνο, επιλογής)Κοινωνιολογία (9ο εξάμηνο, επιλογής)Δημόσιες Σχέσεις (7ο εξάμηνο, επιλογής)Μεταπτυχιακό επίπεδοΠεριβαλλοντική Πολιτική και Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΥΚ)Ερμηνεία Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Διδακτική (Ε)