Σαπουντζής Μάριος

Σαπουντζής Μάριος

Αναπληρωτής καθηγητής

  • Email: sapuntzi@for.auth.gr
  • Τηλέφωνο: 2310992730
  • Fax: 2310998892
  • Σπουδές: Πτυχίο του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Υδρολογία Επιφανειακών Υδάτων, υδατικό ισοζύγιο, πλημμυρικά φαινόμενα, στερεομεταφορά, Διευθετήσεις χειμάρρων, αποτροπή χειμαρρικών φαινομένων, διαστασιολόγηση φραγμάτων http://users.auth.gr/sapuntzi/
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Γενική Υδρολογία και Υδραυλική Ποταμολογία Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων Ι και ΙΙ Φυτοτεχνικές Διευθετήσεις Περιβαλλοντικές Διευθετήσεις

Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ


  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19