Στεργιάδου Αναστασία

Στεργιάδου Αναστασία

Αναπληρώτρια καθηγήτρια

  • Email: nanty@for.auth.gr
  • Τηλέφωνο: 2310998993 2310992735
  • Fax: 2310998979
  • Σπουδές: Σχολή Γραμματέων Και Σχολή Προγραμματισμού σε γλώσσα BASIC, DIDACTA (1988) Τεχνολόγος Γεωπόνος, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, ΑΤΕΙΘ (1992) Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ (1996) Διδάκτορας Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2001) Εξειδίκευση Τμήματος Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, με τίτλο: «Επαγγελματική Ανάπτυξη Στελεχών Εκπαίδευσης» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, (2006)
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διάνοιξη και Αξιοποίηση Ορεινού Χώρου, Δασική Οδοποιία, Σχεδιασμός, χάραξη, κατασκευή και συντήρηση Οδικού δικτύου και Μονοπατιών σε Προστατευόμενες περιοχές, Βιοκλιματικός Σχεδιασμός, Πιστοποίηση Δομικών Υλικών, Πιστοποίηση Λατομείων Αδρανών Υλικών, Χρήση Ανακυκλώσιμων Υλικών, ΑΕΚΚ, Παραπροϊόντων και Τριμάτων Ελαστικών σε ψυχρής μίξης οδοστρώματα
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Προπτυχιακά Μηχανικές Επιστήμες- Εφαρμοσμένη Μηχανική (υποχρεωτικό, 2ο εξάμηνο) Δασική Οδοποιία (υποχρεωτικό, 5ο εξάμηνο) Εδαφομηχανική και Θεμελιώσεις (επιλογής, 5ο εξάμηνο) Δασικές Κατασκευές (επιλογής, 6ο εξάμηνο) Τεχνικά Έργα και Περιβάλλον (επιλογής, 6ο εξάμηνο) Μεταπτυχιακά Δομικά Υλικά και Διαστασιολόγηση Δασικών Κατασκευών Ολοκληρωμένα Συστήματα Κτηματογράφησης Δίκτυα Διάνοιξης και Μεταφορών - Δασική Οδοποιία Εδαφομηχανικές Εφαρμογές και Μηχανήματα Δασοτεχνικά – Υδρονομικά Έργα και Περιβάλλον

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19