Ταμπάκης Στυλιανός

Ταμπάκης Στυλιανός

Αναπληρωτής καθηγητής

  • Email: stampaki@for.auth.gr
  • Τηλέφωνο: 2310 992756
  • Fax: 
  • Σπουδές:  Πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ (1990), Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ (2000)
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  Δασική και Περιβαλλοντική Πολιτική, Πολιτικές Ανάπτυξης Προστατευόμενων Περιοχών και Αστικού Πρασίνου, Μεθοδολογίες Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών, Δειγματοληψία και Ανάλυση Δεδομένων, Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση και Εκπαίδευση
  • Διδασκαλία μαθημάτων:  Δασική Πολιτική ΙΙ (υποχρεωτικό, 10ο εξ.) Πολιτική Οικονομία (επιλογής, 2ο εξ. ) Δασική Εκτιμητική και Λογιστική (επιλογής, 8ο εξ.)

     

    Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ