Τσακτσίρα Μαρία

Τσακτσίρα Μαρία

Επίκουρη καθηγήτρια

  • Email: tsaktsir@for.auth.gr
  • Τηλέφωνο: 23102334
  • Fax: 2310992777
  • Σπουδές: - Πτυχίο Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. (1991) - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (D.E.S.) στο Πανεπιστήμιο Claude Bernard, LYON I, Γαλλλία (1992) - Ph.D. Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. (1999) - Μεταδιδακτορικές Σπουδές, Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. (Υποτροφία Ι.Κ.Υ.) (2002)
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: - Δασική Γενετική, - Βελτίωση Δασοπονικών Ειδών, - Γενετική Πληθυσμών - Ανάλυση Γενετικής Ποικιλότητας Δασικών Πληθυσμών - Τεχνικές Κλωνοποίησης: - Δασοπονικά Είδη - Δασικά Καλλωπιστικά Φυτά
  • Διδασκαλία μαθημάτων:

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19