Τσουλφά Παρθένα

Τσουλφά Παρθένα

Αναπληρώτρια καθηγήτρια

  • Email: thena@for.auth.gr
  • Τηλέφωνο: 2310 992709
  • Fax: 2310992777
  • Σπουδές: 1. Πτυχίο του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, 1988 2. MSc στο Tμήμα Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου της Νέας Νοτίου Ουαλλίας, Σύδνεϋ, Αυστραλία, 19903. Διδακτορικό στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., 2000
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Δασική Γενετική, Βλαστικός πολλαπλασιασμός με συμβατικές και σύγχρονες (βιοτεχνολογία) τεχνικές, Κλωνική Δασοπονία.
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Προπτυχιακά υποχρεωτικά μαθήματα:1. Δασική Γενετική,2. Γενετική Βελτίωση Δασoπονικών ΕιδώνΠροπτυχιακά μαθήματα επιλογής:1. Γενετική ανθεκτικότητα Δασοπονικών Ειδών και Ρύπανση του Περιβάλλοντος2. Προστασία Δασικών Γενετικών Πόρων3. Γενετική Βελτίωση Ταχυαυξών Δασικών Ειδών και Καλλωπιστικών ΦυτώνΜεταπτυχιακά υποχρεωτικά μαθήματα:1. Γενετική Πληθυσμών, Ποσοτική Γενετική, Εφαρμογή Γονιδιωματικής στη Βελτίωση, Ειδικά Θέματα ΒελτίωσηςΜεταπτυχιακά μαθήματα επιλογής:2. Προστασία Γενετικών Δασικών Πόρων3. Κλιματική αλλαγή και Δασικά Οικοσυστήματα4. Αστικό και Περιαστικό Πράσινο

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19