Ασλανίδου Μαρία

Ασλανίδου Μαρία

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

  • Email:  maslan@for.auth.gr
  • Τηλέφωνο:  2310 992733
  • Fax:  -
  • Σπουδές:  Πτυχίο Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ (1994). Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ (2000).
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  Γενική Οικολογία, Δασική Οικολογία, Ανάλυση Δομής και Λειτουργίας Οικοσυστημάτων, Παράγοντες που επηρεάζουν την Σταθερότητα των Οικοσυστημάτων Οικολογία Τοπίου, Εφαρμοσμένη Δασοκομία, Φυτώρια Αναδασώσεις, Προστασία της Φύσης και Προστατευόμενες Περιοχές, Δασοκομία Πόλεων και Αστικό Πράσινο, Δομή, Δυναμική και Διαχείριση Χερσαίων Οικοσυστημάτων, Βιοποικιλότητα, Φυσιολογία, Οικολογία και Τεχνολογία Σπόρων Δασοπονικών Ειδών και Αρωματικών Φυτών.
  • Διδασκαλία μαθημάτων:  Προπτυχιακά εργαστήρια: Δασική Οικολογία  (υποχρεωτικό 5ο εξάμηνο), Εφαρμοσμένη Δασοκομία (υποχρεωτικό 6ο εξάμηνο), Δασοκομία Πόλεων (επιλογής, 8ο εξάμηνο), Υλωρική Ι (Δασική Παθολογία) (υποχρεωτικό 5ο εξάμηνο),Υλωρική ΙΙ (Δασική Εντομολογία) (υποχρεωτικό 6ο εξάμηνο).  Εκπαιδευτικές εκδρομές - Πρακτικές θερινές ασκήσεις: Εφαρμοσμένη Δασοκομία (3ο έτος) στο Παν/μιακό Δάσος Ταξιάρχη, Φυτώρια – Αναδασώσεις (4ο έτος) στο Παν/μιακό Δάσος Ταξιάρχη,Εφαρμοσμένη Δασοκομία (3ο έτος) στο Παν/μιακό Δάσος Περτουλίου


  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19