Γκανάτσιος Χαρίσιος

Γκανάτσιος Χαρίσιος

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

  • Email: cganats@for.auth.gr
  • Τηλέφωνο: 2310 992713
  • Fax:  -
  • Σπουδές:  MSc equiv. (Φεβ 1996): Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ., Διδακτορικό (Ιουν 2004): Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. 
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Βελτίωση εκπαιδευτικών μεθόδων, Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων, Υλοχρηστική (Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της συγκομιδής ξύλου, Συγκομιδή μη ξυλωδών δασικών προϊόντων), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων (Εργαστηριακές ασκήσεις), Δομή και Ιδιότητες Ξύλου (Εργαστηριακές ασκήσεις)


  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19