Μαυροκορδοπούλου Όλγα

Μαυροκορδοπούλου Όλγα

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

  • Email:  olgamavr@for.auth.gr
  • Τηλέφωνο:  2310 992333
  • Fax:  -
  • Σπουδές:  Πτυχίο Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ (2001), MSc Τμήμα Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ (2003) Διδακτορικό Σχολή Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ (2010).
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  Γενική Οικολογία, Δασική Οικολογία, Οικολογία Τοπίου και οικολογικά μοντέλα, Εφαρμοσμένη Δασοκομία, Φυτώρια Αναδασώσεις, Προστασία της Φύσης και Αρχιτεκτονική Τοπίου, Δασοκομία Πόλεων και Αστικό Πράσινο, Δομή, δυναμική και διαχείριση χερσαίων οικοσυστημάτων, Βιοποικιλότητα, Φυσιολογία, οικολογία και τεχνολογία σπόρων δασοπονικών ειδών και αρωματικών φυτών.
  • Διδασκαλία μαθημάτων:  Συμμετοχή-Συνεπικουρία Εργαστηριακών ασκήσεων και Διδασκαλίας:  Προπτυχιακά εργαστήρια: Δασική Οικολογία (υποχρεωτικό 5ο εξάμηνο), Προστασία Φύσης και Διαμόρφωση Δασικού Τοπίου (υποχρεωτικό 9ο εξάμηνο), Δασική Εδαφολογία (υποχρεωτικό 3ο εξάμηνο), Υλωρική Ι – Δασική Παθολογία (υποχρεωτικό 5ο εξάμηνο), Εφαρμοσμένη Δασοκομία (υποχρεωτικό 6ο εξάμηνο), Φυτώρια Αναδασώσεις (υποχρεωτικό 8ο εξάμηνο), Γενική Εδαφολογία (υποχρεωτικό 2ο εξάμηνο), Γενική Βοτανική  - Φυσιολογία (υποχρεωτικό 2ο εξάμηνο), Υλωρική ΙΙ – Δασική Εντομολογία (υποχρεωτικό 6ο εξάμηνο). Εκπαιδευτικές εκδρομές- Πρακτικές θερινές ασκήσεις: Εφαρμοσμένη Δασοκομία (3ο έτος) στο Πανεπιστημιακό Δάσος Ταξιάρχη, Φυτώρια – Αναδασώσεις (4ο έτος) στο Πανεπιστημιακό Δάσος Ταξιάρχη, Εφαρμοσμένη Δασοκομία (3ο έτος) στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου.

  • Οδηγίες χρήσης μάσκας - υπεύθυνος κρουσμάτων