Παπαδημητρίου Μαρία

Παπαδημητρίου Μαρία

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

  • Email:  mpapadim@for.auth.gr
  • Τηλέφωνο:  -
  • Fax:  -
  • Σπουδές:  Πτυχίο Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ, Διδακτορικό Σχολή Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ.
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  -
  • Διδασκαλία μαθημάτων:  -


  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19