Παραλυκίδης Νικόλαος

Παραλυκίδης Νικόλαος

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

DSC 0183
  • Email:  paralika@for.auth.gr
  • Τηλέφωνο: 2310 992686
  • Fax:  2310 992682
  • Σπουδές:  Πτυχίο Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ (1987). Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ (2005).
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  Διαχείριση Άγριας Πανίδας, Βιολογία Άγριας Πανίδας, Εκτροφή Θηραμάτων, Οικολογία Πτηνών, Ραδιοτηλεμετρία στα Ζώα, Ζωολογία, Προστασία της Φύσης και Προστατευόμενες Περιοχές, Οικολογία Εσωτερικών Νερών, Βιοποικιλότητα, Φυσιολογία, Επίδραση των Τεχνικών Έργων (Ανεμογεννητριών, Δρόμων, Μεταλείων)  στην Πανίδα.
  • Διδασκαλία μαθημάτων:  Προπτυχιακά εργαστήρια: Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων  (υποχρεωτικό 9ο εξάμηνο), Εκτροφή Θηραμάτων και Οργάνωση Κυνηγετικών Περιοχών (επιλογής 6ο εξάμηνο), Οικολογία Υγροτόπων (επιλογής, 6ο εξάμηνο), Οικολογία Πτηνών  (επιλογής 5ο εξάμηνο), Βιολογία Άγριας Πανίδας (επιλογής 3ο εξάμηνο), Ιχθυοκαλλιέργεια . (επιλογής, 4ο εξάμηνο), Οικολογία Ρεόντων Υδάτων (επιλογής 10ο εξάμηνο), Βιολογία Ιχθύων των Γλυκέων Υδάτων (επιλογής 8ο εξάμηνο), Εκπαιδευτικές εκδρομές - Πρακτικές θερινές ασκήσεις: Διαχείριση Άγριας Πανίδας (4ο έτος) στο Παν/μιακό Δάσος Περτουλίου, Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων (4ο έτος) στο Παν/μιακό Δάσος Περτουλίου, Εκτροφή Θηραμάτων και Οργάνωση Κυνηγετικών Περιοχών, Ιχθυοκαλλιέργεια, Βιολογία Άγριας Πανίδας. Εκπαιδευτική εκδρομή Χρυσοπηγή, Άγγιστρο, Λίμνη Κερκίνη.


  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19