Πιπινής Ηλίας

Πιπινής Ηλίας

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

  • Email:  epipinis@for.auth.gr
  • Τηλέφωνο: 2310 992311
  • Fax:  -
  • Σπουδές:  Πτυχίο Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ (1995), Διδακτορικό δίπλωμα Τμήμα Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ (2003).
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  Δασοκομικοί χειρισμών δασικών οικοσυστημάτων, Ανάλυση δομής και Δυναμική εξέλιξη των δασικών συστάδων, Οικολογία της αύξησης, Φυσική αναγέννηση, Οικολογία των σπόρων (λήθαργος, φύτρωση), Παραγωγή φυταρίων - Φυτώρια, Ανόρθωση υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων και Διατήρηση δασικών οικοσυστημάτων.
  • Διδασκαλία μαθημάτων:  Συνεπικουρία - Διδασκαλία των εργαστηριακών ασκήσεων των προπτυχιακών μαθημάτων: 1) Γενική Εδαφολογία (υποχρεωτικό 2ο εξάμηνο), 2) Δασική Εδαφολογία (υποχρεωτικό 3ο εξάμηνο), 3) Δασική Οικολογία (υποχρεωτικό 5ο εξάμηνο), 4) Εφαρμοσμένη Δασοκομία (υποχρεωτικό 6ο εξάμηνο), 5) Φυτώρια – Αναδασώσεις (υποχρεωτικό 8ο εξάμηνο).  Συμμετοχή στις εκπαιδευτικές εκδρομές και στην πρακτική άσκηση των φοιτητών στα μαθήματα του Εργαστηρίου της Δασοκομίας (Εφαρμοσμένη Δασοκομία, Φυτώρια – Αναδασώσεις).


  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19