Σκουφά Ελευθερία

Σκουφά Ελευθερία

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

  • Email:  elskoufa@for.auth.gr
  • Τηλέφωνο: 2310 992444
  • Fax:  -
  • Σπουδές:  Πτυχίο ΦΠΨ ΑΠΘ, Διδακτορικό Τμήματος Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ.
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ηθική, Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία, Περιβαλλοντική Επικοινωνία.
  • Διδασκαλία μαθημάτων:  -


  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19