Τσακαλδήμη Μαριάνθη

Τσακαλδήμη Μαριάνθη

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

  • Email:  marian@for.auth.gr
  • Τηλέφωνο:  2310 992325
  • Fax:  -
  • Σπουδές:  Πτυχίο Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ (1995), Διδακτορικό δίπλωμα Τμήμα Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ (2001).
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  Δασική Οικολογία, Προστατευόμενες περιοχές, Εφαρμοσμένη Δασοκομία, Αναδασώσεις, Οικολογία και Αποκατάσταση Υποβαθμισμένων Μεσογειακών Οικοσυστημάτων. Αναγέννηση μετά από πυρκαγιά, Πολλαπλασιασμός αυτόχθονων φυτικών ειδών, Οργανικά υπολείμματα ως υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών, Αστικό πράσινο, Διαμόρφωση φυσικού τοπίου..
  • Διδασκαλία μαθημάτων:  Εργαστηριακά μαθήματα: ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ (5ο), ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ (9ο), ΦΥΤΩΡΙΑ-ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ (8ο), ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ (6ο), και  ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ (8ο).  Συμμετοχή στις εκπαιδευτικές εκδρομές και στη διδασκαλία στα πλαίσια της ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ των φοιτητών. Συνεπικουρία στην εκπόνηση-επιστημονική καθοδήγηση Πτυχιακών Διατριβών του Εργαστηρίου Δασοκομίας.

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19