Τσιώρας Πέτρος

Τσιώρας Πέτρος

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

  • Email: ptsioras@for.auth.gr
  • Tel:  2310 992336 & 2310 998875
  • Fax:  2310 992751
  • Σπουδές:  MSc equiv.  Σχολή Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ (1998),  MSc  School of Economics, Business Administration and Legal Studies, International Hellenic University (2015), Διδακτορικό: Σχολή Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ. Μεταδιδακτορική έρευνα: (Oκτ 2010 - Μάρτιος 2011): Institut für Forsttechnik, Universität für Bodenkultur Wien, Mendel University, Brno Czechia (2013), European Forest Institute, Joensuu Finland (2015), Wood Institute, Poznan Poland (2016).
  • Eρευνητικά ενδιαφέροντα:  Υλοχρηστική (Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις της συγκομιδής ξύλου, Συστήματα παραγωγής βιομάζας, Δασεργατική Εκπαίδευση, Δασική Εργασιολογία, Ποιότητα Ξύλου).
  • Διδασκαλία:  Αυτοδύναμο διδακτικό έργο και Εργαστηριακές ασκήσεις των προπτυχιακών μαθημάτων Συγκομιδή Δασικών Προίόντων, Δομή και Ιδιότητες Ξύλου και Δασική Εργασιολογία.


  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19