Χουβαρδάς Δημήτριος

Χουβαρδάς Δημήτριος

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

  • Email: xouv@for.auth.gr
  • Τηλέφωνο: 2310 992343
  • Fax:
  • Σπουδές: 
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  Οικολογία, διαχείριση και αξιολόγηση τοπίου,  Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και Τηλεπισκόπηση,  Απογραφή και διαχείριση λιβαδιών,  Επίδραση της κτηνοτροφίας στην διαχρονική εξέλιξη των λιβαδικών τοπίων, Ερημοποίηση και δράσεις αποκατάστασης.
  • Διδασκαλία μαθημάτων:  Δασική Αναψυχή


  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19