Ψιλοβίκος Θωμάς

Ψιλοβίκος Θωμάς

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

 • Email: tvikos@for.auth.gr
 • Τηλέφωνο: 2310 992728
 • Fax: 2310 992728
 • Σπουδές: Πτυχίο Bhons Civil & Structural Engineering University of Bradford UK(1997), MSc Highway Management and Engineering University of Birmingham UK (1998). Μεταπτυχιακός τίτλος Τμήματος Δασολογίας & Φ.Π. Α.Π.Θ. (2010). Διδάκτορας Τμήματος Δασολογίας & Φ.Π. Α.Π.Θ. με θέμα "Βιοκλιματικές Δασικές Κατασκευές" (2016).
 • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Βιοκλιματικός σχεδιασμός, θερμική άνεση και βελτιστοποίηση στη χρήση ενέργειας και φυσικών πόρων, Δασική Οδοποιία και προσαρμογή δασικών οδών και τεχνικών έργων στο δασικό περιβάλλον, χρήση δασικών δρόμων και δημιουργία ζωνών πυρόσβεσης δασικών πυρκαγιών, Τοπογραφία και έλεγχος καταλληλότητας και ακρίβειας τοπογραφικών οργάνων σε δασικό περιβάλλον, Δασικό Κτηματολόγιο και χαρακτηρισμός εκτάσεων, Διαχείριση και ποιότητα επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.
 • Διδασκαλία μαθημάτων: Συμμετοχή-Συνεπικουρία Εργαστηριακών ασκήσεων και Διδασκαλίας:Προπτυχιακά εργαστήρια: Τοπογραφία (υποχρεωτικό 3ο εξάμηνο), Δασικό Κτηματολόγιο (επιλογής 5ο εξάμηνο), Τεχνικό Σχέδιο (υποχρεωτικό 1ο εξάμηνο), Δασική Οδοποιία (υποχρεωτικό, 5ο εξάμηνο), Μηχανικές Επιστήμες- Εφαρμοσμένη Μηχανική (υποχρεωτικό, 2ο εξάμηνο), Δασικές Κατασκευές (επιλογής, 6ο εξάμηνο).
 • Πρακτικές θερινές ασκήσεις: Τοπογραφία (2ο έτος) στο Παν/μιακό Δάσος Ταξιάρχη, Δασική Οδοποιία (3ο έτος) στο Παν/μιακό Δάσος Περτουλίου.  

  Μεταπτυχιακά εργαστήρια: Διατμηματικό πρόγραμμα: Δασικό Κτηματολόγιο.

  Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ

 • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
 • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19