Μυρωνίδης Δημήτριος

Μυρωνίδης Δημήτριος

Επίκουρος καθηγητής

  • Email: myronid@gmail.com
  • Τηλέφωνο: 2310992736
  • Fax:
  • Σπουδές: Πτυχίο του τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος (1998) Μεταπτυχιακές Σπουδές: (2001) Διδάκτορας του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στον τομέα των Υδρονομικών και Δασοτεχνικών έργων (2007)
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ανάλυση, ερμηνεία και ποσοτική εκτίμηση των γεωμορφολογικών και υδρολογικών διαδικασιών, πρόγνωση, μέτρηση και παρακολούθηση των φαινομένων διάβρωσης, πλημμυρογέννεσης και ξηρασίας http://users.auth.gr/myronid/indexEN.htm
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Γενική Υδρολογία και Υδραυλική-Ποταμολογία Ορεινή Υδρονομική Ι, Δασική Υδρολογία και Υδάτινοι Πόροι Φυσική Γεωγραφία, Γεωμορφολογία Βελτίωση της Υποδομής των Λιβαδιών

Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ