Σκαλτσογιάννης Απόστολος

Σκαλτσογιάννης Απόστολος

Καθηγητής

  • Email: skaltsoy@for.auth.gr
  • Τηλέφωνο: 2310992776
  • Fax: 2310992777
  • Σπουδές: Πτυχίο Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. (1980) Ph.D. Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. (1988) Μεταδιδακτορικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Claude Bernard, LYON I, Γαλλία (1992)
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: - Δασική Γενετική, - Βελτίωση Δασοπονικών Ειδών, - Γενετική Πληθυσμών - Ανάλυση Γενετικής Ποικιλότητας Δασικών Πληθυσμών - Τεχνικές Κλωνοποίησης: - Δασοπονικά Είδη - Δασικά Καλλωπιστικά Φυτά
  • Διδασκαλία μαθημάτων: