Στάθης Δημήτριος

Στάθης Δημήτριος

Καθηγητής

  • Email: dstatis@for.auth.gr
  • Τηλέφωνο: 2310998987, 2310992715
  • Fax: 2310998892
  • Σπουδές: Πτυχίο Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Διδακτορικό Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Κλιματική αλλαγή και υδατικοί πόροι, πλημμυρογένεση και εκτίμηση επικινδυνότητας ακραίων καιρικών φαινομένων, ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων http://users.auth.gr/dstatis/index.htm
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Μετεωρολογία και Κλιματολογία, Γενική Υδρολογία και Υδραυλική, Χιονολογία- Χιονοδρομικά κέντρα, Εφαρμοσμένη Υδραυλική και Υδραυλικά έργα, Στοχαστική Υδρολογία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ