Σταματέλλος Γεώργιος

Σταματέλλος Γεώργιος

Καθηγητής

  • Email: stamatel@for.auth.gr
  • Τηλέφωνο: 2310998958
  • Fax: 2310998861
  • Σπουδές: Πτυχίο Δασολογίας: Τμήμα Δασολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1975) Πτυχίο Γεωπονίας: Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1984) Διδακτορικό στη Δασική Βιομετρία-Δειγματοληψία: Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1991)
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Δασική Βιομετρία, Δειγματοληψία Φυσικών Πόρων, Κατανομές Πιθανοτήτων, Μέθοδοι Επαναδειγματοληψίας, Συζεύξεις(copulas) στα Δασικά Οικοσυστήματα.
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Δασική Βιομετρία Ι (3ο εξ, υποχρ.), Δασική Βιομετρία ΙΙ (4ο εξ. υποχρ.), Δειγματοληψία (επιλογής, 5ο εξάμηνο) ΠΜΣ Στατιστική & Τεχνικές Δειγματοληψίας (1ο εξ, ΥΠ), Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση (2ο εξ. επιλ)