Χριστόπουλος Ηλίας

Χριστόπουλος Ηλίας

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

  • Email:  ichristo@for.auth.gr
  • Τηλέφωνο:  -
  • Fax:  -
  • Σπουδές:  -
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  -
  • Διδασκαλία μαθημάτων:  -